ขอใช้ไฟฟ้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต HAPPy Touch พร้อมให้บริการแล้ว

Smart Life สุขใจ ขอใช้ไฟทางอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลที่ให้บริการ

โครงการที่ PEA อ้อมน้อย ดูแลลูกค้ารายใหญ่ เป็นบริการหลังการขาย ผ่านช่องทาง Line Group KAM

โครงการ PEA . BETTER CARE SERVICE บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร

ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำ กล้องส่องหาความร้อน ซึ่งใช้รังสีอินฟาเรดมาใช้ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ในการนำพลังงาน ไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ

ระบบ HAPPy Touch พร้อมให้บริการแล้ว

Smart Life สุขใจ ขอใช้ไฟทางอินเทอร์เน็ต

ไฟฟ้าน่ารู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ PEA อ้อมน้อย สถานที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

มาดูขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอใช้ไฟฟ้า คำแนะนำเบื้องต้นในการขอใช้ไฟฟ้า

มาทำความรู้จักกับค่าตัวเลขต่างๆ ในบิลค่าไฟ ค่า FT รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเก็บค่าบริการก็ใช้ไฟฟ้า

เรื่องเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้า การยื่นเรื่องขอมิเตอร์ไฟฟ้า ปัญหาถูกตัดไฟ การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าชำรุด