E-Learning – RCD

มาทำความรู้จักกับ RCD เครื่องใช้ไฟฟ้าคือสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่อย่าลืมอันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็สามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันครับ ดังนั้นเราควรทำความรู้จักเตรื่องตัดไฟหรือ RCD เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกันครับผม

คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายสักการะ

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 18.00 น. คุณระยอง ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายสักการะ และแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

องค์ความรู้ (OPK) ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและการแก้ไข ทฤษฎีและกรณีศึกษา

คุณภาพไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าที่ดีทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้า ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และผู้ใช้ไฟฟ้าเองก็สามารถใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพในการผลิต อย่างไรก็ตามสิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้ากำลังมีมากมาย เช่น ฮาร์มอนิก (Harmonic) แรงดันตกชั่วขณะ (Voltage Sag หรือ Voltage Dip) ไฟกระพริบ (Flicker) แรงดันไม่สมดุล (Unbalance) เป็นต้น สิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้าเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าได้ การที่จะ วิเคราะห์ปัญหาจากสิ่งรบกวนทางคุณภาพเหล่านี้ให้ถูกต้องได้นั้น ผู้วิเคราะห์ต้องมีความรู้และความเข้าใจในคุณลักษณะต่างๆ ของ สิ่งรบกวนทางคุณภาพเหล่านี้ก่อน จึงจะสามารถทำการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เรามีบทความองค์ความรู้ (OPK) ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและการแก้ไขที่ผู้ร่วมงานใด้เขียนไว้ได้ลองอ่านกันครับ สามารถ Download ได้ดังนี้ เอกสารแนบ 1               OPK  ข้อพิจารณา การออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อคุณภาพการจ่ายไฟ เอกสารแนบ 2               OPK การต่อลงดิน เอกสารแนบ 3               OPK กรณีศึกษาการแก้ปัญหา Harmonic ในระบบ MV เอกสารแนบ 4               OPK _ปัญหาแรงดันเกิน…