เรามาบันทึกเหตุการณ์คุณภาพไฟฟ้ากันเถอะครับ

การบันทึกเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราห์แก้ไขได้ต่อไป

โรงเรียนช่าง กฟภ.เปิดรับสมัคร

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพิเศษ 1 ปี จำนวน 30 คน หลักสูตร 3 ปี จำนวน 55 คน ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศและผู้ที่มีผลการเรียนดี มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
[download id=”36″]
[download id=”37″]

ประกาศดับไฟ

เรียน    ท่านผู้ใช้ไฟฟ้าแนวถนนสาย 5 ฝั่งสถานีจ่ายไฟฟ้าฯ – บริษัทรุ่งศิลป์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย  จะทำการย้ายสายแรงสูงเพื่อให้กรมทางหลวงตอกเสาเข็มสะพานบริเวณคลองบางยางและคลองฉาง ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้ การไฟฟ้าฯมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว    จึงทำให้บริษัทและบ้านของท่านไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

ในวันอาทิตย์ที่  26 มกราคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา  08.30 – 17.00 น.

บริเวณที่ไฟดับ  ตั้งแต่คลองบางยาง – บริษัทรุ่งศิลป์ อันได้แก่

1.ม.พฤกษา 5.

2.ปั๊มเอสโซ่

3.แฟคตอรี่พาร์ค (ตรงข้าม บริษัทนันยาง)

4.ม.กลาโหม

5.บริษัทวอลล์เทคโนโลยี จก.

6.บริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จก.

7.ซอยท่าเกวียนทั้งซอย

8.อาพาร์ทเม้นท์เปี่ยมสุข

9.บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ จก.

10.หม้อแปลงแขวน 30 เควีเอ ปากซอยท่าเกวียน (ข้างร้านตนเมือง)

อนึ่งหากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด   การไฟฟ้าฯจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้ทันทีและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย