ค่า Ft รอบเดือน กันยายน-ธันวาคม 2556

สวัสดีครับ อัตราค่า Ft สำหรับใช้เรียกเก็บในเดือน กันยายน – ธันวาคม 2556

เท่ากับ 54.00 สตางค์/หน่วย

 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 7.08 สตางค์/หน่วย

One touch service

การบริการลูกค้าแบบ One Touch Service
การให้บริการลูกค้าตามคำร้องหรือคำขอ ให้แล้วเสร็จ ณ จุดเดียว ครั้งเดียว ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
กฟภ.อ้อมน้อย เป็นหนึ่งในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของโครงการนำร่องและได้นำกระบวนงานการให้บริการลูกค้าแบบ
One Touch Service ทั้ง 16 กระบวนงาน มาดำเนินการให้บริการแก่ลูกค้า

 

สัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2555

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ได้จัดงานสัมมนาลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ณ ห้องมินิเธียรเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “ภาคอุตสาหกรรมยุค AEC กับความพร้อมของ PEA”  โดยมี นายโชคจุน สุคันธาพฤกษ์ รองผู้ว่าการจำหน่ายและบริการ (ภาค 3) เป็นประธานในพิธี โดยรูปแแบการจัดงานเป็นการเสวนาของภาคตัวแทนกลุ่มต่างๆ เช่น สิ่งทอ,อาหาร,เหล็ก,พลาสติก,ยาง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ AEC

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่