ประกาศยกเลิกการรับชำระเงินก่อนเวลาทำการปกติ

[frame src=”http://pea-omnoi.com/wp-content/uploads/x-bar-โอ๋.jpg” linkstyle=”normal”]

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยได้มีช่องทางการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าหลายช่องทาง ดังนั้นจึงขอยกเลิกการรับชำระเงินก่อนเวลาทำการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป   จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย [download id=”6″]