งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

Audit Analysis System

ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมงานที่มีความชำนาญงานและประสบการณ์ สามารถตรวจสอบหาจุดบกพร่องในระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรง โดยการหาแนวทางป้องกัน แก้ไขก่อนเกิดเหตุ รวมทั้งการให้บริการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้แก่ ไฟตก ไฟฟ้ากระพริบ ไฟฟ้าดับ ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรในโรงงานหยุดทำงาน สร้างความเสียหายแก่กระบวนการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการ

สามารถติดต่อได้ที่ แผนกวิศวกรรมและการตลาด

โทรศัพท์ 02-4209997

ภาพตัวอย่างงานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

[srizonfbalbum id=1]