บริการบำรุงรักษาหม้อแปลง

การบำรุงรักษาหม้อแปลง

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ในการนำพลังงาน ไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ ตั้งแต่ติดตั้งจนถึงปัจจุบัน ถูกใช้ งานตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพ และชำรุดได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน และคุ้มค่า โดยมีสิ่งบ่งบอกถึงความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาดังนี้

โดยมีสิ่งบ่งบอกถึงความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาดังนี้

1. SILICA-GEL (สารดูดความชื้น) หากเสื่อมคุณภาพจะเปลี่ยนจาก สีน้ำเงินเป็นสีชมพูหรือสีดำ ควรเปลี่ยนใหม่
2. ซีลยางชำรุดน้ำมันไหลซึมออกมา
3. ถังหม้อแปลงขึ้นสนิม ผุ ชำรุด
4. อาร์คซิ่งฮอนชำรุด/บิดงอไม่ได้ระยะ (15.5 ซม.)
5. ประเก็นกรอบ/หมดสภาพหรือชำรุดน้ำมันจะไหลซึมออกมา
6. บุชชิ่งแรงสูง – แรงต่ำ บิ่น/แตก ชำรุด หรือมีฝุ่นเกาะหนา อาจเป็นตัวนำให้ไฟรั่วลงดินทำให้ไฟดับได้
7. ถังอะไหล่น้ำมันหม้อแปลงมีระดับน้ำมันต่ำจะต้องเติมน้ำมันเพิ่ม
8. ครีบระบายความร้อนสกปรก/รั่วซึม
9. ขั้วต่อสายแรงสูง – แรงต่ำที่บุชชิ่งหลวมหรือเกิดอ๊อกไซด์จะทำ ให้เกิดอาร์คชำรุด
10. ค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันต่ำกว่าพิกัดจะ ต้องกรองหรือเปลี่ยนทันที
11. ใช้งานมาแล้วเกิน 6 เดือนเป็นต้นไป

อัตราค่าบริการ

บริการหลัก

 1. ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง(> 30 KV/2.5 มม.)
 2. ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวดแรงสูง – แรงต่ำ
 3. ตรวจสอบสารดูดความชื้น SILICA-GEL (เปลี่ยนสีหรือไม่)
 4. ตรวจสอบขั้วต่อสายแรงสูง – แรงต่ำ (ทำความสะอาด/ขันสลักเกลียว)
 5. ตรวจสอบซีลยาง/ประเก็นและฝาครอบ
 6. ตรวจสอบภายนอกของหม้อแปลง/ครีบระบายความร้อน และสภาพการติดตั้ง
 7. ตรวจสอบบุชชิ่งแรงสูง – แรงต่ำ และทำความสะอาด
 8. ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังอะไหล่
 9. ตรวจจุดต่อสายดินและสายนิวตรอล
 10. มีการส่งมอบบริการตามระบบ ISO

บริการเสริมฟรี

 1. วัดโหลดการใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน
 2. ตรวจสอบค่าความต้านทานดินที่ต้นหม้อแปลง
 3. ตรวจสอบ TAP หม้อแปลง
 4. ตรวจสอบล่อฟ้าแรงสูง
 5. ตรวจสอบขนาดฟิวส์แรงสูง
 6. ตรวจสอบ Drop out fuse cut out
 7. ตรวจสอบเสา/คาน/รั้ว
 8. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า

หมายเหตุ :

– กรณีมีการเปลี่ยนอะไหล่ จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอะไหล่เท่านั้น
– รับประกันอะไหล่ 1 ปี (ยกเว้นน้ำมันและซิลิเกล)

ผลดีของการบำรุงรักษาหม้อแปลง

 1. สามารถรับและจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง
 2. ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นและคุ้มค่า
 3. เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวหม้อแปลง
 4. ป้องกันความเสียหายต่อกระบวนการผลิต
 5. ป้องกันการเสียโอกาสในการผลิต
 6. รับทราบสภาพโหลดการใช้งานจริงของหม้อแปลง
 7. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ
 8. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือซื้อใหม่

เอกสารดาวน์โหลด

สามารถ Download ใบขอตอบรับการใช้บริการได้ ที่นี่  Front-C3-1.jpg (68 downloads)