PEA . BETTER CARE SERVICE

โรงงานท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ? ” อยากมีคนช่วยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ครบถ้วน ….. ตามวาระ “

โรงงานท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ? ” อยากมีคนช่วยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ครบถ้วน ….. ตามวาระ ” ถ้าใช่ !!  กฟภ. มีทางเลือกให้คุณกับโครงการ PEA . BETTER CARE SERVICE บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร
Back2.psd

บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ตรวจสอบจุดสัมผัสทางไฟฟ้าและจุดต่อด้วยกล้อง Thermal viewer
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์แรงสูงและแก้ไขจุดร้อน
 • ตรวจสอบและแก้ไขค่ากราวนด์ไม่เกิน 5 จุด
 • บำรุงรักษาหม้อแปลง
 • บำรุงรักษาตู้ MDB
 • ตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟ
 • ตรวจจุดต่อและขันแน่น
 • ตรวจสอบข้อมูลการใช้โหลด (Load Profile)
 • ฟรีให้คำแนะนำการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัย
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและตรวจวัดทางวิศวกรรม
 • ตรวจสอบจุดร้อนที่ทำการแก้ไขด้วย ไมโครโอห์มมิเตอร์

เอกสารดาวน์โหลด

สามารถดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม  คลิ๊ก