การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย (สาขาที่ 253 )
72/106 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบล ไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73210

โทรศัพท์: 02-420239502-4200807 Fax 02-4200803