ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย

...back to album list
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0180.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0181.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0182.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0183.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0185.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0187.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0188.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0191.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0192.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0194.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0195.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0199.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0198.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้อย - DSC_0196.JPG
ฝปบ.(ก.3) ประชุมติดตามงาน ณ กฟภ.อ้อมน้...