โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2554-2558

ตามประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2554-2558 ได้ออกประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เรื่องโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2554-2558 สามารถดาว์นโหลดได้ ที่นี่ ให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2554-2558 ตามมติคณะกรรมการกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ปรับลดอัตราค่าบริการประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร อัตราปกติ แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ (ประเภท 6.1.3) จาก 312.24 บาทต่อเดือน เป้น 20 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 2. กำหนดให้เริ่มใช้อัตราค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่เรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้า ในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม…

ติดตั้งอุปกรณ์ลดค่าไฟมีจริงหรือ ?

การดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้ามีความผิดทางอาญา แก้งค์มิฉาชีพแก้งค์ต้มตุ๋น จะนำอุปกรณ์ที่บอกว่าสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ ลองชมดูครับ

post-17253-1273544409